VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Materiálová transformace kalů z čištění odpadních vod.

Adaptace technologie steam-explosion.

Modifikace uhlíku pro pokročilé aplikace.

Optimalizace technologie karbonizace bioodpadů.

Energetické a materiálové využití komunálních bioodpadů.

Vývoj organického hnojiva na bázi uhlíku pro precizní zemědělství.