REFERENCE

Patenty

 • P 305890 Zařízení ke zpracování organického materiálu biologického původu s využitím karbonizace (EP 16000219)
 • P 305722 Rozšířená bioplynová stanice (EP 15003381)
 • P 306125 Intenzifikované kalové hospodářství čistírny odpadních vod
 • P 307022 Materiál na bázi biocharu a způsob jeho přípravy (PCT/IB2017/001286)
 • P 309389 Způsob výroby a použití sorbentu na bázi uhlíku

 • P 309512 Způsob výroby půdního kondicionéru a půdní kondicionér vyrobený tímto způsobem (PCT/CZ2022/000028) 

Užitné vzory

 • UV 24379 Fermentor ke zpracování biomasy
 • UV 24406 Prostředek ke zlepšení půdních vlastností
 • UV 26042 Prostředek ke stabilizaci a urychlení anaerobní fermentace
 • UV 25818 Biologický filtr
 • UV 26080 Macerační mlýn
 • UV 27582 Produkční komposter bioodpadů
 • UV 28274 Silo na biomasu
 • UV 28454 Fermentor pro suchou anaerobní fermentaci
 • UV 29122 Kompaktní zařízení k energetickému využití biomasy
 • UV 28949 Aqaponický pěstební systém
 • UV 30970 Zařízení pro využití organického materiálu a odpadního tepla
 • UV 31552 Vsázka pyrolytického zařízení
 • UV  32358 Fermentor pro polosuchou anaerobní fermentaci
 • UV 32834 Zařízení ke zpracování organických látek zplyňováním
 • UV 34305 Zařízení pro sběr psích výměšků
 • UV 34889 Hnojivo ve formě mikrogranulí
 • UV 36578 Zařízení k zuhelňování biomasy