AIVOTEC

Vyvíjíme inovativní technologie a řešení v rámci udržitelných systémů

  • energie a nové materiály z obnovitelných zdrojů
  • inovativní technologie
  • cirkulární ekonomika

Naše řešení jsou chráněna mnoha užitnými vzory, pěti českými a jedním světovým patentem.

 

Jsme původci oceněných řešení (firma BIOUHEL.CZ)
Česká inovace 2013 – Speciální cena za společenskou prospěšnost inovace
Quality Innovation of the year 2014

Cena SDGs za naplňování cílů udržitelného rozvoje v České republice v oblasti ochrany klimatu