PUBLICITA

Endofytické mikroorganismy pro ekologizaci moderního zemědělství

Projekt č.: QL24010008
Doba řešení: 1.3.2024 – 31.12.2028

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je posouzení interakce symbiotických mikroorganismů s rostlinami v podmínkách biotického a abiotického stresu, v kontextu zachování udržitelného zemědělství s důrazem na ekologizaci zemědělství prostřednictvím redukce spotřeby přípravků na ochranu rostlin. Zkoumání těchto interakcí bude probíhat pomocí molekulárních technik a pomocí fenotypování ječmene jarního jako jedné ze strategických surovin České republiky. Dalším cílem projektu je rozvoj druhového spektra používaných endofytů a optimalizace jejich praktické introdukce pomocí specifických nosičů s ohledem na kvalitu půdního prostředí a zvýšenou sekvestraci uhlíku.

Projektový tým:
Agrotest fyto, s.r.o.; Univerzita Palackého v Olomouci; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; AIVOTEC s.r.o.

Odpovědný řešitel:
Ing. Marta Zavřelová, Ph.D., Agrotest fyto, s.r.o.

Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství České republiky

kroorganismy doplní funkci o biologickou ochranu rostlin před škůdci a parazity.


Projekt: CarbonCLEAN® Projekt demonstračního poloprovozu odstraňování farmak z odpadních vod
Financováno z Fondů EPH a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT, registrační číslo. 3213200007

V rámci ukončení projektu prořádáme informační semináře:

OSTRAVA 14. března 2024 od 10 hodin
v areálu ÚČOV

ZLÍN 15. března 2024 od 9 hodin
v areálu KNTB, parkoviště u budovy 22

Účast je bezplatná, kapacita není omezena. V případě zájmu o účast na semináři v Ostravě je nutné předem poslat informaci o účasti na email aivotec@aivotec.cz. Důvodem je dodržení podmínek pohybu v areálu Ústřední čistírny odpadních vod.Ukončené projekty

Testy půdního kondicionéru MicroCHAR v Itálii na farmě Domenico De Martino, Via Mazzini, 90 84030 Montesano s podporou

Vyhodnocení projektu Test Farms