VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Adaptace technologie steam-explosion.

Modifikace uhlíku pro pokročilé aplikace.

Optimalizace technologie karbonizace bioodpadů.

Energetické a materiálové využití komunálních bioodpadů.